artyści

Po trzech spotkaniach europejskich kuratorów, na gruncie prezentowanych prac twórców, zarysowało się siedem zagadnień w obrębie których pojawia się niezwykle ciekawa wizja współczesnej Europy.

Sztuka nie tracąc swojej autonomicznej wartości jest równocześnie unikalną, bo wynikającą z wizualnej wrażliwości artysty, refleksją wobec wydarzającej się rzeczywistości.

Na wystawę wybrane zostały prace 42 artystów z 18 krajów europejskich.

  1. Relacja wobec natury / Raj utracony
  2. Relacje międzyludzkie / Rodzina / Obszar prywatności / Płeć / Kobieta
  3. Społeczeństwo / Udział w życiu publicznym / Interwencja
  4. Historia / Polityka
  5. Mass media / Manipulacja / Kultura pop
  6. Ubóstwo / Bogactwo / Stosunek do pieniędzy / Ekonomia
  7. Czas / Religia / Filozofia / Metafizyka