Przestrzeń Środka / Space of the Center

Galeria Otwarta Papiernia

20.10.2020 - Jelenia Góra

Kuratorzy: dr Małgorzata Jabłońska, Piotr Szewczyk

organizator:

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS - Wrocław

Katedra Grafiki

artyści:

Małgorzata Jabłońska – Polska

Michał Jakubowicz – Polska

Anna Gondek-Grodkiewicz – Polska

Katarzyna Sowa – Polska

Piotr Szewczyk – Polska

Mariusz Wszołek – Polska

Jacek Joostberens – Polska

Krzysztof Groń – Polska

Tomasz Wendland – Polska

Harro Schmidt – Niemcy

David Rodriguez Gimeno – Hiszpania

Yin-Ju Chen – Tajwan

Tzu-An Wu – Tajwan

Elementem integrującym projekt twórczy grupy artystów pt. PRZESTRZEŃ ŚRODKA,cstało się pojęcie przestrzeni we wnętrzu, świata dziejącego się tu i teraz, oglądanego, przetwarzanego, zapisywanego i komentowanego. Przestrzeń widziana jest przez pryzmat miejsc – poznawanych, oswajanych, eksplorowanych za pomocą zróżnicowanych koncepcji. Światy dziejące się indywidualnie, dzięki przenikaniu, nabierają nowych znaczeń. Postawy artystów i ich proces twórczy toczą dialog na wielu poziomach, zaburzając wykreowaną przestrzeń i ponownie ją budując. Środek – centrum wszechświata, centrum życia, centrum sztuki.

An element integrating the creative project of the group of artists THE SPACE OF THE CENTER, has become the concept of space in the interior, the world happening here and now, viewed, processed, saved and commented. Space is seen through the prism of places – known, accustomed and explored through various concepts. Individually worlds take on new meanings due to their penetration. The artists’ attitudes and their creative process engage in dialogue on many levels, disturbing the created space and building it again. Center – the center of the universe, center of life, center of art.

Odtwórz wideo

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

7 Mediatons Biennale Polska

2020