portret

Urodzony w 1992 roku w Tomaszowie Lubelskim. Absolwent Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, artysta wizualny, fotograf. Interesuje się materialną stroną fotografii oraz relacją pomiędzy efemercznością obrazu a konkretnością obiektu. Inspiracją są dla niego formy naturalne, tymczasowość i wiecznotrwałość materii. Dyplom magisterski „Kiedy wsłuchamy się dobrze: płomień migoce” (2017) obronił w pracowni prof. Krzysztofa J. Baranowskiego i prof. Piotra Chojnackiego. Od 2017 roku asystent w VII Pracowni Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.