Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

Varso Place i Cukry Praga

Główne Otwarcie 7 Mediations Biennale Polska

01.10.2020 - Varso Place

02.10.2020 – Cukry Praga

kurator: Tomasz Wendland, Jacek Sosnowski, Patryk Lichota, Alnoor Mitha, Thomas Zitzwitz

artyści:

Koen Vanmechelen – Belgia

Feng Feng – Chiny

Liu Ke – Chiny

Fan Bo – Chiny

Sun Yuan and Peng Yu – Chiny

Zhang Jianhua – Chiny

Zbynek Korbicka – Czechy

Marek Sibinsky – Czechy

David Rodriguez Gimeno – Hiszpania

Erez Gavish – Izrael

Jan Peter E.R. Sonntag – Niemcy

Daniel Lergon – Niemcy

Wuttin Chansataboot – Tajlandia

Yin-Ju Chen – Tajwan

Tzu-An Wu – Tajwan

Tao Ya Lun – Tajwan

Qasim Riza Shaheen – UK/Malesia

Taz Bashir – UK/Kashmir

Rabia Ajaz – Pakistan

Risham Syed – Pakistan

Aroosa Rana – Pakistan

Michelle Poonawala – India

Payal Kapadia – India

Andreas Guskos – Polska

Jakub Palka – Polska

Andrzej Fasiecki – Polska

Filip Gajewski – Polska

Lesław Tetla – Polska

Paweł Menrek – Polska

Tajny Agent – Michał Urbański/ Kacper Mutke – Polska

Maciej Osmycki – Polska

Arek Piętak – Polska

Izabela Chamczyk – Polska

Aleksandra Mrozowska – Polska

Arkadiusz Marcinkowski – Polska

Jakub Cikała – Polska

Krzysztof Horała – Polska

Małgorzata Jabłońska – Polska

Rafał Szrajber – Polska

Anna Klimczak – Polska

Elger Esser – Niemcy

Hervé Garcia – Niemcy

Gregor Hildebrandt – Niemcy

Alicja Kwade – Polska

Daniel Lergon – Niemcy

Andreas Plum – Niemcy

Robert Kraiss – Niemcy

Thomas Zitzwitz – Niemcy

The Sky is the Limit –

Kurator Alnoor Mitha

„Długo szukałem czegoś, co nazywa się miłością, jeździłem na kometach po niebie i patrzyłem w górę i w dół. Aż pewnego dnia spojrzałem w głąb siebie i oto, co znalazłem, Złote słońce tam mieszkające, promieniujące Bożym światłem i dźwiękiem.”*

The Sky’s the Limit jest odpowiedzią na temat 7 Biennale Mediations „Horyzont Zdarzeń”, które odbędzie się w siedmiu miastach w całejPolsce, w tym w Warszawie, gdzie zrealizowane będą trzy wystawy, a w ramach jednej z nich projekt The Sky is the Limit. Wystawa rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 grudnia 2020 roku. Przekaz wystawy The Sky’s the Limit jest zarówno metaforyczną, jak i dosłowną konfrontacją wielu kreatywnych postaw. XXI wiek przyniósł napływ twórców wykorzystujących różnorodne technologie, szczególnie w dziedzinie filmu, wideo i multimediów. Współcześni artyści podejmując aktualne problemy społeczne, natychmiast  stają się ich uczestnikami, dzieląc się swoją artystyczną refleksją, która jest równocześnie wyzwaniem, jak wyrazem ich zaangażowania. Szczególnie interesują mnie artyści, którzy w swojej praktyce artystycznej wykorzystują idee dotyczące konfliktu, współczucia, tożsamości i pamięci. Te artystyczne narracje w praktyce poszerzają wizualne granice języka sztuki, a ich poetyckie i metaforyczne treści uwypuklają koncepcję wystawy – Sky’s the Limit.

* https://www.quotetab.com/quote/by-rumi/ive-been-looking-for-a-long-long-time-for-this-thing-called-love-ive-rid?source=sky

“I’ve been looking for a long, long time, for this thing called love, I’ve ridden comets across the sky, and I’ve looked below and above. Then one day I looked inside myself, and this is what I found, A golden sun residing there, beaming forth God’s light and sound.”* 

The Sky’s the Limit, responds to the Mediations Biennial theme, “Events Horizon” which will be held in seven cities across Poland. There arethree main clusters to the event one of them being held in Warsaw, where Sky is the Limit will be featured. The project will commence during 1st October – 30th December, 2020. The context around the Sky’s the Limit, is both metaphorical and a literal juxtaposition about the multiplicity of creativity. The 21st Century has brought an influx of creatives utility of technology particularly across film, video and Multimedia. Contemporary artists through specific topical societal issues bring an immediacy of artistic concerns and concepts that are both challenging and celebratory. I am particularly interested in artists who use ideas around conflict, compassion, identity and memory in their artistic practice. These artistic narratives literally extend visual boundaries where poetic and metaphorical narratives empower the concept – Sky’s the Limit.

* https://www.quotetab.com/quote/by-rumi/ive-been-looking-for-a-long-long-time-for-this-thing-called-love-ive-rid?source=sky

Horyzont Zdarzeń – Białoruś 2020 / Events Horizon – Belarus 2020

Galeria Propaganda

15 - 30.10.2020

kurator: Mark Maksimovich

artyści:

Ksenija VysockajaAleks Novicky – Białoruś

Włodzimierz Bludnik – Białoruś

Anton Sluncenko – Białoruś

Aleksij Terehov – Białoruś

Vladimir Metelski – Białoruś

NOC BIENNALE / NIGHT OF THE BIENNALE

VARSO Place

29 październik 2020

Dziady

20:00 koncert Trans-for-Matha Ensemble

Konferencja Horyzont Zdarzeń / Events Horizon Conference

Varso Place

01.10.2020

Program:

 1. Prezentacja 7 MBP i tematu wiodącego Horyzont Zdarzeń – dr hab.Tomasz Wendland
 2. Informare – dr hab. Andreas Guskos
 3. Dylatacje czasu – Parowe Szczeliny – dr Artur Szrajber
 4. Przestrzeń Środka – dr Małgorzata Jabłońska
 5. Re-Kreacja – Artur Kłosiński
 6. Horyzont Słuchania – dr Patryk Lichota
 7. Face2Face – dr hab. Tomasz Wendland
 8. Horyzont Zdarzeń – Białoruś 2020 – Mark Maksimovich
 9. Festiwal Słuchowisk – Anna Szamotuła i Maria Marcinkiewicz Górna
 10. Pavilion 0/ 3 GAD – w Wenecji 2021 – Pier Paolo Scelsi, dr hab.Tomasz Wendland
 11. Dyskusja i pytania

Horyzont Zdarzeń / Events Horizon

7 Mediatons Biennale Polska

2020